JAN BERNHARDTZ

Oppdatert: mars 21

Jan Bernhardtz kommer fra den nordlige delen av Sverige, men har bodd i Berlin de siste ni årene. Flyttingen dit har betydd mye for han og fotograferingen hans. Gjennom 1900-tallet har Berlin vært sentrum for så mange hendelser. Jan ser etter sporene i en tid som har gått. En tid som har tatt livet av millioner av mennesker. For ham virker det som om man ikke har lært av  historien og det skremmer ham.